آخرین اخبار زمین

  • مرگ ناصرالدین‌شاه نتایج ناگواری برای امین‌الضرب داشت. اندکی پس از به سلطنت رسیدن شاه جدید، امین‌السلطان صدراعظم و حامی امین‌الضرب از کار برکنار شد و عبدالحسین میرزا فرمانفرما که حسن ظنی به امین‌الضرب نداشت، به وزارت جنگ رسید که از هر لحاظ اختیارات صدراعظم را داشت.

  • مشروعیت یکی از پایه‌های اساسی هر حکومتی است؛ یعنی آنکه یک نظام سیاسی باید از طرف مردم مورد تایید قرار گیرد و شایستگی آن به رسمیت شناخته شود. این مشروعیت پایه‌های گوناگونی دارد که بخشی از آن مادی است. در واقع بخشی از هنجارهای موجود در تاریخ به‌ویژه در ایران آن کسی را که غلبه می‌یافت به‌عنوان حاکم می‌پذیرفت؛ ولی گاهی صرف غلبه نمی‌توانست به تحکیم جایگاه یک فرد به‌عنوان حاکم بینجامد. نادر دقیقا با…

  • پنجم خرداد ماه سال ۱۲۸۸ ه.ش نخستین چاه نفت خاورمیانه در مسجد سلیمان فوران کرد. از زمان‌های دور در برخی نقاط جنوب غرب ایران نفت از درون زمین به بیرون تراوش می‌کرده است. تراوش نفت و قیر برای مردم محلی کاملا عادی بود. سال‌ها قبل از کشف نفت در مسجدسلیمان، مردم شمال خوزستان از نفت این منطقه به صورت سنتی بهره‌برداری می‌کردند. سادات‌قیری، از خانواده‌های معروف و با‌اصالت شوشتری در این منطقه بودند که نفت…

  • فرانک ویتل (اول ژوئن ۱۹۰۷ - ۹ اوت ۱۹۹۶) دانشمند و مخترع انگلیسی بود که او را پدر هواپیمای جت نامیده‌اند. ویتل در شهر «کاونتری» به‌دنیا آمد. پدرش مکانیک بود. در ۲۶ سالگی به‌عنوان خدمه‌پرواز در کران‌ول به نیروی هوایی سلطنتی انگلستان پیوست و در سال ۱۹۲۶ با قبولی در معاینات پزشکی مربوط به خلبانی به دانشکده نیروی هوایی سلطنتی راه یا‌فت.