آخرین اخبار زمین

  • بهره‌برداری ایرانیان از حمام و گرمابه به دوره باستان باز می‌گردد. مطابق مدارک باستان‌شناسی از جمله قدیمی‌ترین حمام‌های شناسایی شده در ایران باستان حمامی در بین فضای معماری کاخ‌های دوره هخامنشی در آپادانای شوش است. همچنین حمامی در تخت جمشید و حمامی در کاخ آشور متعلق به دوره اشکانیان کشف شده است.

  • براساس بسیاری اسناد، محمدحسن امین‌الضرب در آغاز کار در تهران فروشنده دوره‌گرد بود اما برسر نوع کالاهایی که می‌فروخت اتفاق‌نظر نیست. بسته به اینکه راوی دوست او بوده است یا دشمنش، محمدحسن یا صراف دوره‌گرد بود یا دوره‌گردی که پارچه‌های ارزان نخی و بند‌تنبان می‌فروخت.

  • در نیمه اول قرن نوزدهم هنوز تصور این موضوع برای مردم ممکن نبود که آدمی می‌تواند از عصاره گوشت تغذیه کند.

  • در منابع تاریخی، جغرافیایی و ادبی عربی‌زبان کلمات و ترکیب‌هایی چون ایران، ایرانشهر، فارس،بلاد فارس، فرس، مملکه الفرس، به وفور به کار رفته است و مراد غالب نویسندگان آنها، جز معدودی که میان ولایت فارس و سرزمین فارس تفاوت قائل شده‌اند، همه ایران و ایرانیان و شهرهای ایران و پادشاهی ایران بوده است؛ گرچه در‌باره مرزهای سیاسی این سرزمین، که بر اثر حوادث و تحولات بزرگ در ادوار مختلف تغییر می‌کرده است،…

  • مالیات مستقیم یا عایدات ثابت عبارت است از مالیاتی که از اراضی زراعتی و مواشی و صنعتگران و تجار و کسبه گرفته می‌شود. املاک و اموال علمای روحانی از پرداخت مالیات معاف هستند و نیز از قبایلی که سوار و سرباز برای دولت فراهم می‌کنند مالیات گرفته نمی‌شود.

  • به درستی معلوم نیست که توپخانه از چه دوره‌ای در ایران معمول شده، اما به موجب اطلاعاتی که توانستم به‌دست بیاورم چنین به نظر می‌آید که مدت زمانی پس از آنکه عثمانی‌ها صاحب این سلاح شدند استفاده از آن در ایران مرسوم شده است.

  • مزارعه شیوه مسلط تخصیص محصول مازاد در کشاورزی ایران پیشاسرمایه‌داری بود. سلطه مناسبات مزارعه در روستاهای ایران از ساسانیان تا دوره پهلوی به‌صورت‌های گوناگون به‌وسیله محققان معاصر ثبت شده است.