• زمینه بازار حراج آثار هنری به یونان باستان برمی‌گردد. هرودوت، مورخ بزرگ ۵۰۰ سال قبل از میلاد، حراج زیورآلات متعلق به…

 • بررسی مناقشات پیرامون مسیر راه‌آهن در ایران - سال ۱۹۱۹

  موضوع تاسیس خط آهن در ایران برای سال‌ها از مسائلی بود که ذهن روشنفکران ایرانی را به خود مشغول کرده بود و یکی از…

 • موزه نفت «پرمین بیسن» شهر «میدلند» در ایالت تگزاس، در قلب یک منطقه تولید نفت و گاز قرار دارد. این موزه در سال۱۹۷۵…

 • منابع تاریخی و سفرنامه‌های بسیاری به خرمشهر اشاره کرده‌اند و مطالبی را در وصف و معرفی این دیار و تعلق آن به ایران…

 • دکتر علی امینی، نخست وزیر وقت ۱۴ آذرماه ۱۳۴۰در اجتماع معلمان تهران گفت که برای انجام هرگونه اصلاحات در ایران، راهی جز…

 • زمینه بازار حراج آثار هنری به یونان باستان برمی‌گردد. هرودوت، مورخ بزرگ ۵۰۰ سال قبل از میلاد، حراج زیورآلات متعلق به زنان را ثبت کرده است. با این حال، اولین شواهد حاکی از حراج‌های هنری به دوران رومیان مربوط می‌شود.

اخبار بیشتر در سرویس مسکن و شهری
 • نگاهی به مداخلات انگلستان طی سال پایانی جنگ جهانی اول

  دکتر مجید تفرشی از جمله پژوهشگرانی است که برای سال‌ها به آرشیوهای بریتانیا مراجعه کرده و اسناد تاریخی مربوط به ایران در این آرشیوها را مورد مطالعه و بررسی قرار داده است. وی طی سخنرانی خود در کنفرانس «ایران و پایان جنگ جهانی اول» که روز ۱۱ آذر در…

اخبار بیشتر در سرویس خودرو
 • کارکرد فلسفه تاریخ از نگاه ار.جی. کالینگوود

  ار.جی. کالینگوود در کتاب خود با نام «اصول تاریخ» اساسا تاریخ را امری می‌داند که به واسطه آن درک بهتر زمان حال میسر می‌شود. یعنی او هدف اصلی و غایی تاریخ را نه شناخت گذشته بلکه درک زمان حال می‌داند. آنچه مورخ انجام می‌دهد این است که خود را در مواجهه…

اخبار بیشتر در سرویس تولید و تجارت
 • موزه نفت «پرمین بیسن» شهر «میدلند» در ایالت تگزاس، در قلب یک منطقه تولید نفت و گاز قرار دارد. این موزه در سال۱۹۷۵ تاسیس شده و در حال حاضر با برخورداری از اسناد و تجهیزات غنی یکی از مهم‌ترین موزه‌های نفت و گاز جهان و از جمله مراکز مهم نمایش آثار و اسناد تاریخی در آمریکا به‌شمار می‌رود. این موزه…