• بررسی نقش د‌ولت‌های متفق د‌ر بحران نان

    کمبود‌ نان د‌ر چند‌ مرحله د‌ر تاریخ د‌ولت مد‌رن د‌ر ایران سبب پید‌ایش بحران شد‌ه است اما جد‌ی‌ترین این بحران‌ها مربوط به زمان حمله متفقین است. به‌رغم اعلام بی‌طرفی د‌ولت ایران د‌ر جنگ جهانی د‌وم و کوشش‌های د‌ولت برای حفظ روابط تجاری خود‌ د‌ر طول…

اخبار بیشتر در سرویس مسکن و شهری
  • واکاوی نقد دکتر غنی‌نژاد بر مقاله دکتر گرجستانی درباره مصدق

    دکتر نیکلا گرجستانی، محقق و از مقامات پیشین بانک جهانی در تاریخ ۱۴اسفند۱۴۰۲ طی مقاله‌ای که در «دنیای‌اقتصاد» منتشر شد در نقد اظهارات مخالفان مصدق نوشت: «منتقدان مصدق، به‌ویژه اقتدارگرایان، می‌کوشند میراث مصدق را نادیده بگیرند و او را تخریب کنند؛…

اخبار بیشتر در سرویس خودرو
اخبار بیشتر در سرویس تولید و تجارت
  • ما استادهای برجسته‌ای داشتیم؛ مثل دکتر حسین میرجعفری، دکتر لطف‌الله هنرفر، دکتر مهدی کیوان، دکتر میردامادی. بعضی اوقات دکتر ذبیح‌الله صفا هم می‌آمد و برای ما یک چیزهایی می‌گفت. اما استادی که بر من بیش از همه تاثیر گذاشت استاد هنرفر بود که بسیار متین و دوست‌داشتنی بود.