شاهکار «لورل و هاردی» در سینما ایران

کدخبر: ۱۷۸۲

تنظیم و تالیف گاهشمار: حسن فرازمند

عصر روز ۲۵ اردیبهشت ۱۳۱۶ فیلم معروف «چرا کار کنم؟» یکی از شاهکارهای مهم «لورل و هاردی» در سینما ایران تهران به نمایش درآمد و مورد استقبال تماشاگران سینما در آن روزگار قرار گرفت.

در چنین روزی در سینما پارس فیلم ناطق «گرگ لندن»، در سینما پالاس فیلم ناطق «شب‌های پطرزبورگ»، در سینما مایاک (یا دیده‌بان) فیلم «گروک»، در سینما سپه فیلم ناطق «بنده‌ده»، در سینما همای فیلم ناطق «کاترین کبیر»، در سینما ملی فیلم ناطق «شیر صفت» و در سینما خورشید فیلم ناطق «قلب جاسوسه» به اکران درآمد. در چنین روزی همچنین فهرست دواخانه‌های کشیک تهران که برای رفع احتیاجات مردم تا دم دمای صبح باز هستند به این شرح اعلام شد: دواخانه سپه (میدان سپه)، دواخانه احیاء (ناصرخسرو)، دواخانه طهران(شاه‌آباد)، دواخانه انگلیس (شاه)، دواخانه توفیقی (بوذر جمهری)، دواخانه حقیقی (خانی‌آباد)، دواخانه قدسیه (کوچه قنات)، دواخانه شرق (جنب کلانتری)، دواخانه آلفا (گلوبندک)، دواخانه جوهرچی (خیابان سیروس) و دواخانه داروئیان (خیابان بوذرجمهری).