آخرین اخبار انگلیس

  • در جمادی‌الثانی ۱۲۵۴ میرزا اسدالله حاکم بوشهر که ظاهرا دلگرم از حمایت‌های محلی بود، سیاست ضدانگلیسی شدیدی را در پیش گرفت. او ارسال تدارکات به شناورهای انگلیس را قطع کرد، ‌به‌رغم اینکه این اقدام در روند تجارت وقفه ایجاد می‌کرد و کاهش عایدات گمرکی برای ایالت فارس را موجب می‌شد اقدام بعدی او تحریم ارسال خواربار به نیروهای انگلیسی اشغالگر خارک بود.

  • دیکسون از پزشکان سفارت انگلیس بود که از اواخر دوره سلطنت محمد شاه تا زمان مرگش در دوره ناصرالدین شاه حدودا ۴۰ سال در ایران ماند (۱۷۳: Ibid). در سفر اول ناصرالدین شاه به اروپا بنا به درخواست شاه او را همراهی نمود (ناصرالدین شاه، ۱۳۸۹: ۱۵). در انگلستان دیکسون و پزشک فرانسوی شاه، تولوزان (طولوزان) از سوی ملکه انگلستان به دریافت عنوان شوالیه نائل آمدند. جانشینان دیکسون در سفارتخانه انگلیس در تهران،…

  • یکی از سیاحان و سیاستمداران انگلیسی آرنولد ویلسون (۱۹۴۰-۱۸۸۴) است که کتب متعددی نیز درباره ایران نوشته است. او نماینده سیاسی انگلیس در خلیج‌فارس، مامور نظامی بریتانیا و یکی از مدیران شرکت سابق نفت ایران و انگلیس است که در سفرنامه‌اش وقایع سال‌های ۱۹۰۷ تا ۱۹۱۴ که در جنوب غربی ایران حضور داشته را ثبت کرده است.

  • بازرگانان از مخالفان اصلی بانک شاهنشاهی بودند و حتی نماینده دولت انگلیس معترف بود که «تجار از بانک شاهی ناخرسندند» البته بانک هم از آنها دل خوشی نداشت و به محض آن‌که فرصتی به دست آورد، امین‌الضرب را که رئیس تجار بود، از کار برانداخت.

  • پیش از ورود به موضوع اصلی مقاله، به‌صورت گذرا، چگونگی آموزش علوم و فنون جدید نظامی را پیش از تاسیس مدرسه دارالفنون تشریح می‌کنیم. نخستین پایه‌گذار آموزش دانش و فنون جدید نظامی در دوره قاجار عباس میرزا است.

  • بحران مالی و اقتصادی که پس از واقعه جنبش مشروطیت دامنگیر ایران بود منجر به آشفتگی سیستم مالی و اداری کشور و موجب هرج و مرج و ناامنی تجارت و بازرگانی شد. پس از فتح تهران دولت تلاش کرد برای بهبود وضعیت مالی از دولت‌های روس و انگلیس وام دریافت کند.

  • غلامعلی وحید مازندرانی سال ۱۲۹۱ ه.ش در ساری به دنیا آمد. او در مدرسه دارالفنون درس خواند و پس از دریافت مدرک لیسانس در علم حقوق و علوم سیاسی در ۱۳۱۵ در وزارت امور خارجه استخدام شد. مدتی نیز به‌عنوان دبیر سفارت ایران در لندن انتخاب شد. رایزنی سفارت ایران در آمریکا از دیگر مناصب او بود. آن‌گاه به سفیر کبیری ایران در اندونزی منصوب شد و مدتی هم سفارت ایران را در هندوستان عهده‌دار بود. پس از بازگشت…

  • به دنبال خیزش صنعتی غرب و نیاز آنها برای دستیابی به مواد اولیه و بازار مصرف کالاهای تولیدی‌شان، توجه غربی‌ها به مناطق شرق و جنوب شرقی ایران معطوف شد و این مناطق که از یک طرف به منزله دروازه ارتباطی شرق و غرب و از طرف دیگر به‌عنوان حائلی برای سایر مستعمره‌های غرب و به‌ویژه انگلیس شناخته می‌شد، میدان تاخت‌وتاز و عرصه قدرت‌طلبی استعمارگران رقیب قرار گرفت.

  • درباره ورود مصدق به دادگاه لاهه روایتی وجود دارد که از هر نظر تامل‌برانگیز است. می‌گویند دکتر مصدق با هیات همراه زودتر از موعد مقرر به محل دادگاه رفت. در حالی که پیشاپیش جای نشستن همه شرکت‌کنندگان تعیین شده بود، دکتر مصدق به نمایندگی هیات ایران روی صندلی نماینده انگلستان نشست. قبل از شروع جلسه، یکی دو بار به دکتر مصدق گفتند که اینجا برای نماینده هیات انگلیسی در نظر گرفته شده و جای شما آنجا است،…