ثبت کارخانه «لیلاند» در تهران

کدخبر: ۱۷۱۳

در هفته منتهی به هشتم تیرماه ۱۳۳۹ چند شرکت تازه‌تاسیس توانستند موقعیت خود را در تهران به ثبت برسانند که یکی از آنها شرکت «لیلاند» بوده است.

در این باره نوشته شده است: این شرکت برای وارد ساختن و سوار کردن (مونتاژ) و تعمیر اتومبیل و کامیون و نیز واردات قطعات یدکی و لوازم آنها با نام «شرکت سهامی کارخانه‌ لیلاند ایران» با سرمایه ۲۱ میلیون ریال (۲۱۰ هزار تومان) به مدیریت آقایان عبدالمهدی کشفی، محمد باقر موسوی، «سرهانری اسپایر»، «دونالد کرشام» و نیز آقای «ادموند هوبر»- که این سه نفر اخیر اهل انگلیس هستند- تشکیل شد.

همچنین در همین روز اعلام شد شرکت تضامنی «عماد عزرا موشی ابو داود» و شریک او با سرمایه یک میلیون ریال برای صادرات و واردات به مدیریت آقای «عزراموشی» تبعه دولت عراق تاسیس شد.