نظر رسانه‌های انگلیس درباره بنادر ایران

کدخبر: ۱۶۷۶

روزنامه اطلاعات روز ۲۸ تیر ۱۳۳۵ به انعکاس بخشی از نظریات کارشناسان یک روزنامه انگلیسی درباره بنادر ایران پرداخت و طی آن نوشت: روزنامه «منچسترآدور» در آخرین شماره خود نوشت که مقامات ایرانی متوجه شده‌اند که اگر تا دو سال دیگر فکری برای توسعه بنادر ایران نکنند، صادرات و واردات ایران دچار اشکال فراوان خواهد شد، زیرا بنادر شاپور و خرمشهر قادر نخواهند بود جوابگوی صادرات و واردات روزافزون ایران باشند.

در این خبر تحلیلی همچنین آمده است: کارشناسان بندری خارجی عقیده دارند که بنادر ایران باید به طور کلی تعمیر و تجدید ساختمان شوند و اولین بندری که باید تغییرات اساسی بر آن وارد آید، بزرگ‌ترین بندر ایران یعنی بندر خرمشهر است.

بندر خرمشهر را آمریکایی‌ها در زمان جنگ جهانی اول به صورت فعلی درآوردند و علت توسعه آن، در آن روزگار لزوم ارسال اسلحه و مهمات و مواد غذایی به شوروی بود و از آن هنگام هیچ تغییری نکرده است.