آموزش خلبانی و ساخت هواپیما در ایران

کدخبر: ۱۲۵۴
در مهرماه ۱۳۱۰ برای اولین‌بار آموزش خلبانی ایران در مهرآباد و آموزشگاه فنی هواپیمایی در دوشان تپه تاسیس شد.

در آموزشگاه خلبانی یک خلبان سوئدی سرپرستی داشت و چند تن خلبانان ایرانی نیز تدریس می‌کردند.در سال ۱۳۱۲ با رسیدن هواپیمایی که به انگلستان سفارش داده شده بود، اولین هنگ منظم نیروی هوایی با سه گردان پروازی و یک قسمت فنی در قلعه‌مرغی تشکیل شد.

در سال ۱۳۱۴ کارخانه‌های مونتاژ و ساختن قطعات ساده هواپیما در دوشان تپه تاسیس و ماشین‌آلات آن نصب شد. این کارخانه علاوه بر تعمیرات اساسی، با استفاده از قطعات و مواد اولیه مورد لزوم، موفق شد چند هواپیما بسازد یا به عبارت بهتر سوار کند. این کارخانه‌ها به نام شهباز نامیده شد.

در سال ۱۳۱۵ دولت ایران با کمپانی ارفرانس و باندوگ هلندی توافق کرد که با رعایت مقررات کنگره ۱۹۲۷ لاهه به‌طور موقت هواپیماهای آنها در جنوب ایران فرود آیند و در عوض پست خارجه ایران را حمل کنند. در اول مرداد ۱۳۱۷ نخستین هواپیماهای ساخت کارخانه‌های شهباز به پرواز درآمد.

منبع: حسین محبوبی اردکانی، تاریخ موسسات تمدنی جدید در ایران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۰

.

 

تیتر یک