آخرین اخبار دانشگاه تهران

  • افسران فرانسوی و انگلیسی که برای اصلاح قشون ایران در عصر عباس میرزا اقدام کردند به علل گوناگونی در انجام این امر ناکام ماندند، در کنار علل گوناگونی که در این رابطه می‌توان مطرح کرد باید به شماری از موانع داخلی در این رابطه نیز اشاره کرد:

  • ۸ خرداد ۱۳۱۳ «لایحه قانون تاسیس دانشگاه تهران» که در اسفند ۱۳۱۲ به مجلس شورای ملی پیشنهاد شده بود در این روز به تصویب رسید. به موجب این قانون از مدارس عالی آن زمان از قبیل دارالمعلمین عالی، مدرسه حقوق و علوم سیاسی و مدرسه عالی طب، دانشگاه تهران تشکیل و اجزای مختلف آن به سرعت ایجاد شد.

  • در مهرماه ۱۳۱۰ برای اولین‌بار آموزش خلبانی ایران در مهرآباد و آموزشگاه فنی هواپیمایی در دوشان تپه تاسیس شد.

  • مجتبــــــی مینـــــوی، محقق، مورخ و استاد برجسته دانشگاه تهران ۷بهمن۱۳۵۵ در سن ۷۴سالگی در تهران درگذشت. نجف دریابندری، ایرج افشار و دکتر شفیعی کدکنی در سال۱۳۵۲ گفت‌وگویی با مینوی انجام داده‌اند که پاییز همان سال در مجله «کتاب امروز» منتشر شد. در اینجا بخش‌هایی از آن گفت‌وگو از نظرتان می‌گذرد:

  • دکتر علی‌اصغر سعیدی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران طی دو دهه اخیر پای در راه تحقیق و پژوهش گذاشته و مجموعه کتاب‌های «موقعیت تجار و صاحبان صنایع در ایران عصر پهلوی» را به رشته تحریر درآورده است. این مجموعه کتاب‌ها که نتیجه مصاحبه با مدیران، اعضای خانواده و کارگران این شرکت‌ها و موسسانش و همچنین بررسی اسناد مهم آن دوره است، به‌خوبی نشان می‌دهد، بر خلاف ادعای مطرح، بسیاری از شرکت‌ها و بنگاه‌های موفق…