تاریخ تاسیس کفش ملی

کدخبر: ۱۰۰۹
سرمایه اولیه شرکت کفش ملی در بدو تاسیس، مبلغ ۱۰ میلیون ریال و ماشین‌آلات کارخانه عبارت از شش دستگاه پرس ساخت آمریکا و معدودی ماشینآلات دیگر و تعداد کارگران جمعا بیست نفر و محصول روزانه منحصرا پانصد جفت کفش تنیس بود. (در بهمن ۱۳۳۶) پس از شش سال سرمایه ثبت شده شرکت از ۱۰ میلیون ریال به ۱۲۵ میلیون ریال و سرمایه در گردش به سیصد میلیون ریال بالغ شده که مابه‌التفاوت از محل وام صنعتی بانک توسعه صنعتی به مبلغ ۶۰میلیون ریال و وام صنعتی بانک توسعه صنعتی مبلغ ۶۰ میلیون ریال و وام صاحبان سهام و اعتبارات شرکت از بانک‌ها تامین شده بود.
تاریخ تاسیس کفش ملی

در سال ۱۳۴۲ تعداد ماشین‌آلات کارخانه بالغ بر ۵۰۰دستگاه و ارزش آنها معادل ۴۰ میلیون ریال بوده است. ظرفیت تولیدی کارخانه در هر ۲۴ ساعت ۲۴ هزار جفت و سطح تولید روزانه ۱۲هزار جفت از انوع کفش‌های مختلف است. مساحت کل کارخانه قریب به ۲۵ هزار مترمربع است که از این مقدار ۱۵ هزار مترمربع را ساختمان‌های یک طبقه و دو طبقه کارگاه‌ها، انبارها و سرویس‌های عمومی و تاسیسات عمومی پوشانده است.

تعداد کارگران کارخانه در آن سال ۷۵۵نفر بوده است که تحت سرپرستی ۴۵ نفر کارپرداز و ۲۲ نفر سرکارگر و ۶ نفر متخصصین خارجی کار می‌کنند و ۱۸۰ نفر هم کارمند در شرکت فعالیت داشتند. شرکت در خارج از کارخانه در قریه مهرآباد ایجاد تاسیساتی از قبیل باجه پست، تلگراف، تلفن، مسجد، حمام عمومی، رختشوی خانه و فروشگاه تعاونی کرده است.

منبع: حسین محبوبی‌اردکانی، تاریخ موسسات تمدنی جدید در ایران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۰.