آخرین اخبار مطبوعات

  • اختر، اگر ضمیمه فارسی تقویم وقایع، نخستین روزنامه ترکی عثمانی را نادیده بگیریم، اولین روزنامه فارسی است که شماره اول آن در ۱۶ ذی‌حجه ۱۲۹۲/ ۱۳ ژانویه ۱۸۷۶، در استانبول به انتشار آغازیده و با وجود توقف‌ها و توقیف‌های کوتاه و بلندمدت، در حدود ۲۱ سال پاییده است. ضمیمه یادشده در فاصله سال‌های ۱۲۴۷-۱۲۵۳ ق/ ۱۸۳۲-۱۸۳۷ م، یعنی پیش از انتشار کاغذ اخبار- نخستین روزنامه چاپ‌شده در ایران- در استانبول و…

  • امروزه مطبوعات در زمینه مسائل تحلیلی، سرعت در اطلاع‌رسانی، حرکت و پیش‌بینی برخی از وقایع و رویداد‌ها و ارائه آگاهی‌های لازم به جامعه برای بالا بردن حساسیت مردم نسبت به واقعیت اجتماعی نقش بسزایی دارند.

  • صنعت چاپ اولین‌بار در چین زمان سلسله تانگ (قرون اول تا سوم هجری) به طریقی ساده اختراع شد و طی زمان رو به تکامل نهاد. در این طریق آنچه مهم است اختراع چاپ سربی توسط گوتنبرگ آلمانی در سال ۱۴۴۸م است. گوتنبرگ به تدریج، دستگاه چاپ اختراعی خود را تکمیل کرد و ماشین چاپ با حروف سربی قابل انتقال به‌راه انداخت.

  • در روز ۲۲ فوریه سال ۱۸۴۸ انقلاب فرانسه که به انقلاب فوریه موسوم است به وقوع پیوست. مراحل انقلاب فرانسه از ۲۲ فوریه ۱۸۴۸ تا دسامبر ۱۸۵۱ شامل چند دوره عمده است: دوره فوریه؛ دوره تاسیس جمهوری یا مجلس موسسان، از ۴ مه ۱۸۴۸ تا ۲۸ مه ۱۸۴۸؛ دوره جمهوری مبتنی بر قانون اساسی یا مجلس مقننه ملی، از ۲۸ مه ۱۸۴۹ تا ۲ دسامبر ۱۸۵۱.

  • دکتر علی قیصری، استاد تاریخ در دانشگاه سن‌دیاگو، با تاکید بر استقلال نشریه صوراسرافیل از ملاحظات سیاسی معتقد است که تحریریه این جریده رسالت خود را در افشای ارتجاع و استبداد و فساد می‌دید.