آخرین اخبار قانون

  • آشفتگی، ناامنی اجتماعی و نبود قانون مشخص و فراگیر موجب تهاجم به اموال و سرمایه‌های تجار می‌شد، زیرا از طریق حکام به‌صورت مصادره و ضبط اموال و چه از طریق راهزنان اموال آنان را به غارت می‌بردند. منافع تجار ایجاب می‌کرد دولت مرکزی قدرتمندی روی کارآید تا بتواند از آنان در مقابل نیروهای مهاجم حمایت کند و قوانینی حمایتی مستقر گردد تا از ضبط اموال و املاک آنان جلوگیری کند. نمونه‌های فراوانی از شکایات…

  • مجلس شورای ملی در هفده شعبان باز شده بود. من هم شوق و ذوقم پیدا کردن مجلس بود. از تبریز به همین منظور آمده بودم. آنجا را پیدا نمی‌کردم. از هر کسی می‌پرسیدم سراغ نمی‌دادند تا آنکه ایام رمضان مسجد و بازار که می‌رفتم در گلوبندک کسی سلام علیک کرد. برگشته هاشم ربیع‌زاده را تصادفا دیدم که در طفولیت همسایه و هم‌درس من در تبریز بود. خوشحال شدم. پرسید چند روز است به طهران آمده‌ام. گفتم که سه، چهار روز…

  • اتحادیه‌های صنفی در زمان سلطنت رضاشاه به شدت تحت کنترل بودند. در سال ۱۹۲۶ مجلس مالیات‌های ۲۳۰ اتحادیه صنفی را لغو کرد و دیگر با آنها در مسائل مالی، مانند شرکت‌های سهامی رفتار نمی‌شد. یک قانون جدید مالیات بر درآمد با چهار جدول زمانی متفاوت جایگزین نظام قدیمی اخذ بنیچه شد. اما سیستم جدید در عمل کارساز نبود، به‌طوری که سیستم قدیمی تعیین مالیات گروه مجددا در سال ۱۹۴۸ برقرار شد.

  • نخستین و مهم‌ترین تجلی ملموس انقلاب مشروطه را باید در تاسیس مجلس اول جست‌وجو کرد. تاسیس یک مجلس، که افراد آن را منتخبین مردم تشکیل دهند، در شرایطی که طی روزگاری دراز تنها قانون‌گذار شناخته شده در این سرزمین پادشاه به‌عنوان سایه خدا روی زمین بود، حرکتی بدیع و کم نظیر تلقی می‌شد. این مجلس همزمان که وظیفه قانون‌گذاری را برعهده داشت، باید بسیاری از چیزها را برای نخستین بار تمرین و امتحان می‌کرد و در…