آخرین اخبار رشد

  • از قرون سوم و چهارم میلادی فروپاشی شهر و نظام اجتماعی شهری در امپراتوری روم بـه واسطه اضمحلال ساختار سیاسی، هرج‌ومرج و بـی‌ثبـاتی آغـاز شـد و بـا زوال اقتصـاد و تجارت آهنگی تند یافت؛ چنانکه در اواخر دوره امپراتوری روم زنـدگی شـهری در حـال افول بود و زندگی روستایی اهمیت بیشتری یافت.

  • در ابتدای ظهور شهر در قرن یازدهم، به دلیل مرکزیت کلیسا و قصر و قلعه فئودالی، اماکن و سازه‌های مربوط به بازرگانان و صنعتگران در حواشی مراکز شهری قرار می‌گرفتند. اکثر شهرهای فلاندر و فرانسه در اطراف قلعه کنت‌ها شکل گرفتند و پس از آن به ترتیب، کلیسا و بازار تاسیس شدند.

  • آنالی‌‌ها مدعی بودند که در تاریخ‌‌نگاری، نه باید در دام مباحث متافیزیکی بود و نه باید تاریخ را به تاریخ سیاسی فروکاست. بنابراین برای پیش‌گیری از دخل و تصرفات مورخ، از موضوعاتی همچون جامعه‌‌شناسی، اقتصاد و جغرافیا استمداد طلبیدند و نوعی تاریخ‌‌نگاری اجتماعی را برای خود رقم زدند.

  • جان هیکس John Richard Hicks اقتصاددان بزرگ انگلیسی در هشتم آوریل سال ۱۹۰۴ در شهر وارویک انگلیس به دنیا آمد. در سال ۱۹۷۲ به همراه کنث اَور به‌خاطر «مطالعات و بررسی‌های جدید در زمینه نظریه تعادل و نظریه رفاه» جایزه نوبل اقتصاد را دریافت کرد.

  • پل ساموئلسن Paul Anthony Samuelson از مشهورترین اقتصاددانان آمریکا و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۷۰ بود. وی این جایزه را به‌خاطر «مطالعات با ارزشی که موجب گسترش نظریه اقتصادی ایستا و پویا و بهبود سطوح تحلیلی علم اقتصاد شده»، دریافت کرد.

  • گونار میردال، اقتصاددان بزرگ سوئدی ۱۷ مه سال ۱۹۷۸ در سن ۸۰ سالگی درگذشت. در دوران زندگی خویش هم اقتصاددان، هم جامعه‌شناس و هم سیاستمدار بود.

  • بی‌گمان عکاسی در ایران تا حد زیادی مدیون ناصرالدین شاه قاجار است. این پادشاه هم خود عکاس بود و هم در رواج عکاسی تلاش زیادی به خرج داد. به همین خاطر عکاسی در ایران عصر قاجار رشد چشمگیری داشت.[۱] اما عکاسی در ایران در دوره رضاشاه دچار زوال و افت شدیدی شد. به همین خاطر به‌‌رغم پیشرفت در این صنعت، گنجینه عکس‌های ما از این دوره بسیار ضعیف است.

  • با وجود تمامی مشکلات اساسی دوره فترت میان افول صفویه تا مشروطه، خارجی‌ها از مهارت و استادی ایرانیان در چرم‌کاری سخن می‌گویند. مطالعه بسیاری از سفرنامه‌ها، ما را به این نکته هدایت می‌کند که مهارت‌های صنعتی فردی در ایران، در بیشتر شاخه‌ها قابل توجه بوده است، اما این مهارت‌ها هیچ‌گاه در بنگاه‌های اقتصادی متمرکز نشدند و به شکلی هم‌افزار درنیامدند.

  • وضع قوانین اجتماعی به‌خصوص در زمینه کار و مشاغل صنعتی در ایران عهد قاجاریه به ویژه قبل از مشروطیت، مورد غفلت زمامداران وقت واقع شده بود. شکل‌گیری طبقه کارگر ایران از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم آغاز شد و علت اصلی آن، تحولات عمیق ایجاد شده در کشور بود که در جای خود باعث خانه‌خرابی روستاییان و ورشکستگی پیشه‌وران شده بود. نیروی کار شهری اندک و بخش اعظم این نیرو در کارگاه‌های صنعتی سنتی کار…