آخرین اخبار سه گانه

  • مکتب آنال همان‌طور که در تاریخ پیدایش آن دیده می‌شود سرشار از مجادلات نظری علیه سنت تاریخ‌نگاری روایی است که در واقع رویارویی تدریجی اصحاب فکر سنتی و مدرن در عرصه دانش تاریخ را به نمایش می‌گذارد. نمی‌توان به‌طور دقیق میان این دو جبهه مجادله‌گرانه، زمان و مرز مشخصی تعیین کرد. تنها می‌توان گفت که دوره بحران و نقد تاریخ‌گرایی قوت گرفته بود.

  • دو هفته از اشغال ایران از سوی متفقین در جنگ جهانی دوم نگذشته بود که رفتار و عملکرد اتحاد جماهیر شوروی، مانند بمباران حومه تهران و مشهد از طرف نیروهای هوایی شوروی، استقرار ارتش سرخ در قزوین، خلع سلاح نیروهای پلیس و ژاندارمری از سوی نیروهای هوایی در شهرهای مختلف کشور، مصادره کامیون‌های ایرانی توسط نظامیان ارتش سرخ و اسیر شدن تعدادی از افسران ایرانی به‌دست شوروی‌ها، بر نگرانی‌های ایرانی‌ها و…

  • سفرهای سه‌گانه ناصرالدین‌شاه قاجار به فرنگ، در زمره نخستین تلاش‌های پادشاهان ایرانی برای بازدید از ممالک غیرمسلمان و آشنایی بی‌واسطه با جهان رو به توسعه غرب بود. شاه در حالی ایران را ترک می‌کرد که اروپاییان انقلاب صنعتی را پشت سر گذاشته و به مرکز بلامعارض توسعه صنعت، فرهنگ، سیاست و اقتصاد تبدیل شده بودند. شمار عظیم و فوق‌العاده ای از دانشمندان، فلاسفه، ادبا، فن‌سالاران و سیاستمداران این خیزش…