آخرین اخبار دوره قاجار و پهلوی

  • چوب به‌دلیل ویژگی خاص و شکل‌پذیری مناسب به‌عنوان ماده اولیه اغلب مصنوعات چوبی مورد استفاده قرار می‌گیرد. منبع‌ اصلی‌ تولید‌ چوب‌ کشورمان‌ همان‌ ۱/ ۹میلیون‌ هکتار‌ جنگل‌‌های‌ شمال‌ کشور‌ است‌ که‌ درصد‌ قابل‌ توجهی‌ از‌ آن‌ مخروبه‌ و‌ نیمه‌مخروبه‌ است. چوب در کشور ما تقریبا قابل دسترس نیست و در بسیاری از نقاط ایران کمیاب است. در‌ چنین‌ شرایطی‌ ناگزیر‌ باید‌ منابع‌ دیگری‌ را‌ جست‌وجو‌ کرد‌ تا‌…