آخرین اخبار دانش آموز

  • موسسات فرهنگی، بهداشتی و درمانی که کشورهای خارجی در دوره قاجار ساخته‌اند، شامل مدرسه، مراکز درمانی و بهداشتی و دانشکده است. این موسسات را عمدتا هیات‌های مذهبی کشورهای فرانسه، انگلیس، آمریکا و روس ساخته‌اند و اغلب نیروهایشان نیز از طریق آنها تامین می‌شده است. طبق نظر الگود این هیات فرانسوی بود که بذر ساخت موسسات فرهنگی و انسان‌مدارانه را در ایران کاشتند. اولین مدرسه که از روش نوین تدریس در آن…