برکناری عین‌الدوله

کدخبر: ۷۰۹
۱۷ شهریور ۱۲۸۵ خورشیدی پس از تایید آیین‌نامه انتخابات مجلس، مضفرالدین شاه حکم برکناری عین‌الدوله (عبدالمجید میرزا) از رئیس‌الوزرایی را صادر و وی را از تهران تبعید کرد. عین‌الدوله از مخالفان مشروطه شدن سلطنت بود و با این کار ضدیت فراوانی کرده بود و چندبار هم از انگلیسی‌ها خواسته بود که از ادامه حمایت از مشروطه شدن ایران دست بردارند. طبق خاطرات بعضی رجال آن دوره، عین‌الدوله بارها گفته بود که در شرایط موجود، مشروطه جز تامین منافع تنی چند از رجال و بازرگانان و باز شدن هرچه بیشتر دست انگلیسی‌ها نتیجه‌ای ندارد و سودی برای عوام‌الناس نخواهد داشت.
برکناری عین‌الدوله

عبدالمجید میرزا نوه فتحعلی‌شاه قاجار، در سال ۱۲۲۴ش در تهران به دنیا آمد. وی پس از گذراندن دروس مقدماتی و اتمام تحصیلات خود در دارالفنون، به اشاره ناصرالدین شاه، در دستگاه ولیعهد در آذربایجان مشغول کارشد و پس از سالیان، علاوه بر دامادی مظفرالدین میرزا ولیعهد، مدارج دولتی را پیمود و به‌عنوان دست راست ولیعهد شناخته شد.

عین الدوله پس از سلطنت مظفرالدین شاه، به حکمرانی خوزستان و مناطق اطراف، سپس به ولایت تهران دست یافت. دوران صدارت او نیز چندان دوام نیاورد.