کازیمیر فونک، کاشف ویتامین

کدخبر: ۱۷۱۷

لهستان فقط کشور ماری کوری و برادران وارنر نیست، بلکه ایده امین‌های حیاتی یا ویتامین‌ها نیز از آنجا بود. کازیمیر فونک، بیوشیمیست لهستانی در سال ۱۸۸۴م به دنیا آمد و تحصیلات خود را در آلمان، انگلستان و فرانسه ادامه داد و به‌عنوان بیوشیمیست به کار مشغول شد و به مطالعه و تحقیق پرداخت.

دکتر زیمیر فونک بعد از یک سلسله تحقیقات در ۲۰ ژوئن ۱۹۱۲ ایده ویتامین‌ها را مطرح کرد. فونک، فرزند درماتلوژیست برجسته‌ای در ورشو بود ولی خود دکترای بیوشیمی را در آلمان گرفت و در انستیتو پاستور پاریس و در برلن کار می‌کرد.

سپس به انستیتوی لیستر لندن رفت و آنگاه شهروند آمریکا شد. کازیمیر فونک، ماده‌ای که در شلتوک برنج وجود دارد و مانع بروز بری‌بری می‌شد، تخلیص کرد.

بیماری اسکوروی را نیز با کمبود مواد شیمیایی مربوط می‌دانست گرچه پیش از اینها، جراح نیروی دریایی بریتانیا کمبود میوه و سبزی تازه را در کشتی‌ها با اسکوروی در ارتباط می‌دانست.

دکتر لیند توصیه کرد که ملوانان بریتانیا از لیموترش استفاده کنند. فونک فکر می‌کرد که ترکیبی که در شلتوک برنج است از امین‌ها است (امین‌های حیاتی یا ویتامین). بعدها مشخص شد که این ترکیبات امین نیستند، اما اسم ویتامین به احترام فونک حفظ شد.

 

تولید محتوای بخش «وب گردی» توسط این مجموعه صورت نگرفته و انتشار این مطلب به معنی تایید محتوای آن نیست.