بازگشت نادر از هند با کوه نور

کدخبر: ۹۶۵
۲۶ اردیبهشت ماه سال ۱۱۱۸ ه.ش نادرشاه افشار و سپاهیانش پس از فتح دهلی و دوماه اقامت در آنجا به ایران بازگشتند.
بازگشت نادر از هند با کوه نور

یکی از مهم‌ترین فتوحات نادر پیروزی بر سپاهیان هندی بود. هندوستان در سده هفدهم امپراتوری بزرگ و قدرتمندی بود که از نظر ثروت و جمعیت رقیبی در منطقه نداشت. در ۱۷۱۹ با روی کار آمدن محمدشاه (رقیب نادر) شمارش معکوس برای سقوط این امپراتوری آغاز شد.

سپاهیان ایران از رود سند گذشتند و در جنگ کرنال، هندوستان را شکست داده و دهلی پایتخت آن را تصرف کردند. سپس ۸۰۰ متجاوز افغان را که به هندوستان فرار کرده بودند در بازار دهلی دار زدند. در این جنگ بیش از سی‌هزار نفر کشته شدند.

به‌ناچار محمد شاه امان خواست؛ در پاسخ نادرشاه درقبال آنکه کلید خزانه سلطنتی را بگیرد، عقب‌نشینی را پذیرفت. نادر با غنائم فراوان که از هند به چنگ آورده بود به ایران بازگشت ولی محمد شاه گورکانی را خلع نکرد. غنائمی که نادر شاه به ایران آورد ۱۰ برابر بیشترین درآمد سالانه دوران صفویه برآورد شده‌است. در میان این غنائم جواهراتی چون کوه نور و دریای نور و تخت طاووس شهرت دارند.