تصویب قانون کپی‌رایت در آمریکا

کدخبر: ۹۲۳
۳۱ مه ۱۷۷۹ قانون کپی‌رایت در آمریکا تصویب شد. با اختراع دستگاه چاپ و به‌ویژه پس از انقلاب صنعتی، با شکل‌گیری صنعت نشر و نیز پدید آمدن صورت‌های جدید تولید آثار قابل‌نسخه‌برداری مثل فیلم و عکس و ... مفهوم کپی‌رایت شکل گرفت و وارد حقوق و قوانین شد.
تصویب قانون کپی‌رایت در آمریکا

تاریخچه حق تکثیر با حقوق انحصاری و امتیازات چاپ کتاب آغاز شد، اساسنامه آن در سال ۱۷۰۹ که از ملکه بریتانیای کبیر نام خود را گرفته‌است، اولین اساسنامه حق تکثیر است.

در ابتدا حق تکثیر تنها شامل تکثیر کتاب‌ها می‌شد که با گذر زمان محدودیت‌های دیگری از قبیل ترجمه و آثار اشتقاقی به آن اضافه شد. در ایران قانون حق‌تکثیر و قانون ثبت علائم تجاری در سال ۱۳۰۴ تصویب شد.

در سال ۱۳۴۸ قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان به‌عنوان بدنه اصلی حق تکثیر در ایران تصویب شد و در سال ۱۳۸۹ اصلاحاتی در آن صورت گرفت، اما در ایران قانون حق تکثیر هیچ‌گاه به درستی اجرا نشده است.