سپردن طهران به پالکونیک

کدخبر: ۹۰۷
محمد علیشاه قاجار در پی استقرار در باغ شاه (پادگان حر) و بازداشت گروهی از سران کشور و تبعید برخی از آنان به خراسان و اشغال نظامی سازمان‌های پست و تلگراف، از ۱۷ خرداد ۱۲۸۷ هجری خورشیدی حفظ نظم تهران را به پالکونیک، ژنرال روس و نیروی قزاق سپرد.
سپردن طهران به پالکونیک

مجاهدان مسلح مشروطیت هم در بهارستان و مجلس سنگربندی کردند تا از نمایندگان حفاظت کنند و به این ترتیب، شهر تهران در داخل حصار و باروی خود چهره یک منطقه نظامی را به خود گرفت.

پالکونیک، افسر ارتش روسیه از طرف دربار تزار به ایران اعزام شده بود و در زمان سلطنت محمدعلی شاه فرماندهی بریگاد مرکزی قوای قزاق را عهده‌دار شد.

لیاخوف در مقابل وزیر جنگ و هیچ‌یک از مقامات وقت ایران برای خود مسوولیتی قائل نبود و مستقیما از پطرزبورگ کسب تکلیف می‌کرد. قزاق‌ها با فرماندهی او مجلس شورای ملی را به توپ بستند.

بر اثر این واقعه جمعی از نمایندگان مجلس و روزنامه‌نگاران کشته شدند. قوای قزاق وارد مجلس شدند و دست به تخریب و غارت زدند.