براندازی سلطنت در افغانستان

کدخبر: ۸۳۴
۱۷ جولای سال ۱۹۷۳ در پی یک کودتای نظامی به رهبری سردار محمد داوودخان، سلطنت ۴۰ ساله محمد ظاهر شاه پایان یافت.
براندازی سلطنت در افغانستان

روز بعد سردار محمد داوود، نخست وزیر وقت و رهبر کودتا که از بستگان محمدظاهرشاه بود، رئیس‌جمهور افغانستان شد و نظام جمهوری را بنا نهاد.

وی از ابتدا افکار چپی و در عین حال ناسیونالیستی داشت. از این‌رو با حزب دموکراتیک، به‌ویژه شاخه پرچم روابط نزدیکی داشت و پس از پیروزی برخی شخصیت‌های این جناح را در پست‌های مهم و کلیدی به‌کار گمارد.  او در اواخر سال‌های قدرتش از مسکو و جناح چپ فاصله گرفت و حتی درصدد نابودی آنها برآمد.

این اقدام باعث شد تا حزب دموکراتیک خلق دست به کودتای ۷ اردیبهشت ۱۳۵۷ بزند. در جریان این کودتا داوودخان در شهر کابل کشته شد.