بازداشت مدیران دولت مصدق

کدخبر: ۷۴۵
مرداد ۱۳۳۲ اعلام شد که بازداشت هواداران دکتر مصدق و مقامات منصوب از جانب او در سراسر کشور ادامه دارد و تا بامداد این روز بیش از دویست تن بازداشت شده‌اند و بسیاری از مقامات دولتی برکنار شده و تصفیه ادارات ادامه خواهد داشت. بسیاری از مقامات نیز خود کناره‌گیری کرده بودند. اللهیار صالح از سمت سفیری ایران در آمریکا استعفا داده بود.
بازداشت مدیران دولت مصدق

صالح در پاسخ به تلگراف سرلشکر زاهدی که از او خواسته بود «استعفای خود را مسترد داشته و کماکان در مقام سفارت ایران در واشنگتن به خدمات ارزنده خود ادامه دهید.» نوشته بود: «بعد العنوان من تا دیروز طی مصاحبه‌های گوناگون مطبوعاتی که از رادیو و تلویزیون در سراسر آمریکا نیز پخش می‌شد، از نظر دکتر مصدق دفاع کرده‌ام حال چگونه یکباره تغییر جهت دهم و از برنامه‌هایی دفاع کنم که معکوس اظهارات قبلی من است مطلقا قادر به انجام چنین کاری نیستم. بنابراین از مقامات محل خداحافظی کرده و کاردار موقت سفارت را به وزارت امورخارجه معرفی کردم و قریبا به صوب ایران حرکت خواهم کرد.» 

در این روز سرلشکر زاهدی به دیدار آیت‌الله کاشانی به منزل وی رفت که در جریان این دیدار دکتر بقایی، شمس قنات‌آبادی، حائری‌زاده و نادعلی کریمی هم حضور داشتند. در همه شهرها حکومت نظامی برقرار بود. نشریات چپگرا و ملی‌گرا نیز از ۲۸ مرداد تعطیل شده بودند.

تیتر یک