کارخانه «حلب‌سازی و حلب‌پرکنی»

کدخبر: ۶۵۸
کارخانه «حلب‌سازی و حلب پرکنی» کرمانشاه نزدیک به صد سال پیش تاسیس شد. این کارخانه طی چند دهه یکی از عمده‌ترین مراکز توزیع مواد نفتی از جمله نفت سفید یا نفت چراغ، بنزین، نفت گاز و امشی بود.
کارخانه «حلب‌سازی و حلب‌پرکنی»

روزانه هزاران حلب ۱۸لیتری در این کارخانه تهیه و پس از پر شدن با مواد نفتی در سراسر کشور توزیع می‌شد. گفته می‌شود در سال‌های دهه۱۳۴۰ ظرفیت تولید این کارخانه ۲.۵میلیون بشکه در سال بوده است.

تیتر یک