ورود اولین اتومبیل به ایران در زمان مظفرالدین شاه قاجار

کدخبر: ۱۹۲۴
اولین اتومبیل در سال ۱۲۷۹/ ۱۹۰۰م وارد ایران شد. مظفرالدین شاه نخستین جفت اتومبیل‌های رنوی فرانسوی خریداری شده را در پاریس به‌وسیله راه‌‌آهن و کشتی و از طریق روسیه و دریای خزر به ایران فرستاد.

گویا این دو رنو خریداری شده یکی در میانه راه به علت نقص فنی و مشکلات حمل آن برای همیشه می‌ماند و دیگری در هنگام ترور نافرجام محمدعلی شاه (که در دوشان‌تپه برای دیدن باغ وحش می‌رود) با نارنجک منفجر می‌شود و در پایان بدون اینکه این اتفاق خسارت جانی بردارد محمدعلی شاه با کالسکه به دربار برمی‌گردد.

بعد از مظفرالدین شاه، احمد شاه قاجار دومین شاه ایران است که اتومبیلی خریداری می‌کند وسومین شاه ایران است که سوار شدن بر آن را تجربه کرده است. نقل است که ناصرالملک که مدت‌ها در انگلستان و فرانسه زندگی کرده بود هنگام انتصاب به مقام نیابت سلطنت برای احمد شاه خردسال یک دستگاه اتومبیل را به هزینه دولت ایران از اروپا خریداری کرد. این اتومبیل‌ راهی تهران شد و مورد استفاده دربار قرار می‌گرفت.

به غیر از دربار قاجار سیاحان اروپایی نیز اولین اتومبیل‌ها را وارد ایران کردند اما بعدها نیز در میان سیاستمداران و ملاکین بزرگ و تجار سرشناس به‌خصوص تجار بوشهری همچون حاج امین‌التجار و معین‌التجار بوشهری و دیگر تجار یزدی،شیرازی و کرمانی خرید اتومبیل باب شد و به نوعی نشانه اشرافیت و چشم و هم چشمی تجار از هم ‌بود.