تاسیس «کاخ کرملین» مرکز سیاست روسیه

کدخبر: ۱۹۲۱

در تاریخ نهم دسامبر ۱۸۴۰م، کاخ بزرگ کرملین که یکی از زیباترین ابنیه تاریخی امروزی روسیه محسوب می‌شود در شهر مسکو افتتاح شد. این کاخ در زمان نیکلای اول، تزار روسیه در شهر مسکو پایتخت این کشور و در ساحل چپ رود مسکوا بنا شده است و تا قبل از اینکه حکومت شوروی، مقر خود را در این کاخ اعلام کند، کاخ موقتی تزار نامیده می‌شد.

کرمل به معنای اَرگ دولتی و دژی است که داخل شهری بسازند، دارای دیوارهای سنگی بزرگ باشد و همچنین ادارات دولتی، داخل آن واقع شوند. هرچند در روسیه، کرمل‌های زیادی وجود دارد ولی از همه مهم‌تر و معروف‌تر، کاخ بزرگ کرملین است که اکنون ادارات مرکزی دولت روسیه در آن واقع است.

در کاخ کرملین مهم‌ترین مجمع‌های عمومی، جلسات شورای عالی و کنفرانس‌های بزرگ بین‌المللی تشکیل می‌شود. آنچه امروزه و در زبان سیاسی، سیاست‌های کاخ کرملین خوانده می‌شود، مجازا به معنای سیاست‌های روسیه و مقامات آن یا نظرات و خط مشی‌های روسیه است، در حقیقت نام محلی است که مقر رسمی حاکمان سیاسی این کشور است.