تقاضای عربستان برای خرید سیمان ایران

کدخبر: ۱۸۷۲

اواخر بهمن سال ۱۳۴۲ پیشنهاد خرید ۵۰ هزار تن سیمان از سوی عربستان به دولت ایران تسلیم شد. در گزارش کوتاهی که در جراید آن زمان در این باره نوشته شده آمده است: به دنبال اقدامات مربوط به صدور ۶۵ هزار تن سیمان ایران به کویت و قطر امروز خبرنگاران کسب اطلاع کردند که عربستان سعودی نیز پیشنهاد خرید متجاوز از ۵۰ هزار تن سیمان را به ایران تسلیم کرده است.

پیشنهاد مذکور در مرکز نظارت بر تولید، مصرف و صدور سیمان کشور بررسی می‌گردد، یکی از اشکالاتی که در صادرات سیمان ایران به شیخ‌نشین‌های خلیج‌فارس وجود دارد، مساله حمل دریایی سیمان و گرانی نرخ‌های حمل‌ونقل و کمبود وسایل حمل می‌باشد.

در حالی که هم‌اکنون کارخانه‌های سیمان کشور فقط دوسوم ظرفیت خود تولید می‌کنند، ذخیره کافی سیمان از سابق در کشور موجود است که از آن برای صادرات استفاده می‌شود و چنانچه تقاضای خرید سیمان ایران افزایش بیشتری یابد، کارخانه‌های سیمان کشور با ظرفیت کامل به تولید خواهند پرداخت.