ایران در کنفرانس اقتصادی آسیا

کدخبر: ۱۸۵۰

دوازدهم اسفندماه ۱۳۳۸ به جراید کشور اطلاع داده شده که یک هیات نمایندگی از ایران به ریاست حسنعلی منصور، وزیر بازرگانی برای شرکت در کنفرانس اقتصادی آسیا و خاوردور، یکشنبه (۱۵ اسفندماه) آینده ایران را به مقصد بانکوک ترک می‌کند.

در این خبر آمده است همراهان وزیر بازرگانی پنج نفر از بانک ملی ایران، شرکت ملی نفت و شورای عالی اقتصاد خواهند بود و جلسات رسمی کنفرانس از هجدهم تا بیست و نهم اسفند برگزار خواهد شد و طی آن مسائل و مشکلات اقتصادی و بازرگانی آسیا و روابط اقتصادی بین‌المللی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

از هنگامی که بازار مشترک اروپا تشکیل شد برای اغلب کشورهای آسیایی که تولیدکننده مواد اولیه گوناگون هستند این فکر پیدا شد که برای حفظ منافع خود در مقابل بازار مشترک اروپا که مصر‌ف‌کننده مهم مواد اولیه است، اقداماتی به عمل آورند و در صورت امکان کشورهای آسیا نیز بازار مشترکی برای مقابله با بازار مشترک اروپا به‌وجود آورند و این مساله نیز در ایران مورد توجه قرار گرفت و جنبه‌های مختلف آن بررسی شد.