ورود دستگاه حفاری مس کرمان

کدخبر: ۱۸۲۵

اولین قسمت دو محموله غول‌آسای دستگاه عظیم حفاری برای احداث و حفاری در معادن و منابع کانی مس کرمان ۱۷ فروردین ۱۳۴۷ با هواپیما وارد تهران شد و خبر و عکس آن ۱۸ فروردین در جراید منتشر شد.

این دو محموله به وسیله هواپیمای باری جت بوئینگ «بی آواسی» وارد فرودگاه مهرآباد شد و هنگام بارگیری این محموله که یکی از بزرگ‌ترین محمولاتی است که یکجا به وسیله «بی آواسی» حمل شده، تقریبا تمام ظرفیت هواپیما را تا حدود ۴۰ تن اشغال کرده بود.

این دستگاه حفاری قرار است در برنامه ارزیابی مس که وسیله ژئوبروسکو اینترنشنال که وابسته گروه شرکت‌های متشکله صنایع مس کرمان می‌باشد، مورد استفاده قرار گیرد و گفته می‌شود ورود این دستگاه از راه هوا به جای طرق دیگر تا حدود ۲۵ برابر عمل بسته‌بندی را آسان‌تر کرد و انجام مطالعه عملی جهت صنایع مس ایران را تا حدود ۲ ماه جلو انداخت و تسریع کرد.

بارگیری این دستگاه توسط کارکنان گمرک مهرآباد ظرف ۳ ساعت انجام شد و کامیون‌های بارگیری شده فورا ۹۰۰ کیلومتر سفر زمینی خود را از تهران به نواحی دارای منابع مس در نزدیکی کرمان و جنوب رفسنجان آغاز کردند.