ارزیابی طرح تشکیل «بانک شکر»

کدخبر: ۱۸۱۹

روز ۲۵ فروردین سال ۱۳۴۳ در جراید اعلام شد که به زودی در کشور بانک شکر تشکیل خواهد شد.

این خبر را مهندس ابونصر عضد، نایب رئیس اتاق صنایع و معادن به خبرنگار اطلاعات گفت و اضافه کرد: برای اجرای صحیح تصمیم اخیر دولت در مورد لغو انحصار ورود قند و شکر به وسیله دولت باید اقدامات لازم از هم اکنون عملی گردد.

و به طور مسلم در سرلوحه این اقدامات تشکیل بانک یا صندوق شکر قرار دارد و این فکر مدت‌ها قبل عنوان شده و با شرایط موجود اهمیت زیادتری پیدا کرده است. وی افزود: برای اینکه بتوانیم شکر را با قیمت ارزان در بازارهای جهان خریداری نماییم صندوق یا بانک شکر باید راسا وارد فعالیت شود.

این بانک که در آن دولت، تجار و بانک‌ها و سندیکای صاحبان صنایع قند کشور باید شرکت داشته باشند می‌توانند در بهترین شرایط و فصل خرید شکر در سال وارد عمل شوند و کسری شکر مورد احتیاج کشور را خریداری نمایند. به گفته وی، این بانک می‌تواند مرکز فعالیت کارخانجات قند در داخل کشور باشد و کلیه تضمین‌نامه‌ها و کارهای بانکی کارخانجات مزبور را عملی نماید و در صورت لزوم برای توسعه کارخانجات قند، تقویت کشت چغندر در نقاط مستعد کشور و به خصوص خوزستان که از هر جهت آینده درخشانی دارد و سایر امور مربوطه اقدام کند.