آغاز به کار وزارت انحصارات و گمرکات

کدخبر: ۱۸۱۳

هیات دولت در روز چهارم اردیبهشت ۱۳۳۶ به اطلاع عموم رساند که وزارتخانه‌ جدیدی با عنوان وزارت انحصارات و گمرکات از هفته آینده کار خود را آغاز خواهد کرد و در حکمی جناب آقای تیمسار سرتیپ ضرغام وزیر آن خواهد بود.

در اطلاعیه‌ای که به همین مناسبت از سوی دولت وقت انتشار یافته آمده است: ادارات جدیدالتاسیس وزارت انحصارات و گمرکات نیز از هفته آینده در تهران و سراسر کشور فعال خواهد شد و به همین مناسبت دیروز (سوم اردیبهشت) کمیسیونی در وزارت دارایی برای ارسال پرونده‌های استخدامی کارکنان (ادارات غله، قند و شکر، دخانیات و گمرک) به وزارت انحصارات و گمرکات تشکیل شد و از هفته آینده پرونده کلیه کارمندان مزبور از کارگزینی وزارت دارایی به وزارت انحصارات فرستاده می‌شود.

محل دفتر وزارتی انحصارات و گمرکات به ساختمان غربی وزارت دارایی که اکنون اداره کل بودجه، حسابداری و تعلیق اسناد در آنجا متمرکز است، منتقل خواهد شد.

در خبری دیگر امروز همچنین از وزارت دارایی کسب اطلاع شد که شورای عالی کارگزینی وزارت دارایی هفته آینده رسما شروع به کار خواهد کرد.

این شورا کلیه تغییرات و انتصابات روسای وزارت دارایی را تحت بررسی قرار می‌دهد و چنانچه تعویض روسای بعضی ادارات لازم باشد، مدیران کل به این شورا پیشنهاد خواهند کرد و شورا خلاصه پرونده چند تن از کارمندان را برای تعیین مدیران مورد نیاز بررسی و ارائه خواهد کرد.