کمک ارتش به کارخانه‌های ورشکسته

کدخبر: ۱۸۱۲

یکشنبه هشتم اردیبهشت‌ماه ۱۳۳۰ رسانه‌ها اعلام کردند که «سررشته‌داری ارتش» حاضر شده است کلیه احتیاجات خود را از دو کارخانه در حال انقراض و ورشکستگی خرید کند تا این دو کارخانه را نجات دهد.

در این خبر آمده است: در تعقیب کمیسیونی که روز پنج‌شنبه در اتاق آقای دشتی برای به‌کار انداختن کارخانه‌های پشمباف و تور تشکیل شد، امروز صبح نیز کمیسیون دیگری در اتاق آقای پناهی، معاون نخست‌وزیر با حضور آقای مهندس نفیس کفیل وزارت کار و نمایندگان بانک ملی، سازمان برنامه، بانک کشاورزی و نمایندگان کارخانه پشمباف و تور و شرکت نساجی مازندران تشکیل شد و مذاکرات در اطراف موضوع فوق ادامه داشت.

در این کمیسیون نمایندگان سازمان برنامه و بانک کشاورزی و شرکت نساجی وعده همه‌گونه کمک برای به‌کار انداختن دو کارخانه فوق را دادند.

اداره سررشته داری ارتش نیز حاضر شده است که کلیه احتیاجات خود را از دو کارخانه فوق تامین کند و فقط بانک ملی است که هنوز نظر خود را نسبت به وام درخواستی (این دو کارخانه) ابراز نکرده است.