شروع اکران سینمای سیار در دهات ایران

کدخبر: ۱۸۱۱

بنگاه عمران کشاورزان اعلام کرد: از اول خرداد امسال (۱۳۳۶) تعداد ۱۴ دستگاه اتومبیل سینمای سیار برای نمایش فیلم‌های کشاورزی، فرهنگی و بهداشتی، عازم دهات ایران خواهند شد.

در این خبر که روز ۴ اردیبهشت سال ۱۳۳۶ در جراید کشور نیز منتشر شد، آمده است که سینمای سیار در نظر دارد کشاورزان را با نوع کار و کشت نوین و تجهیزات جدید کشاورزی مدرن در جهان آشنا‌تر سازد.

بنگاه عمران کشاورزان همچنین در این روز اعلام کرد به زودی یک مجله ویژه روستاییان به زبان ساده در هر ماه ۲ شماره برای کشاورزان منتشر و در ۴۰ هزار قریه ایران توزیع خواهد شد و مطالب آن مخصوص کشاورزی و روستاییان است.

همچنین از این پس،‌ هفته‌ای سه روز در رادیو تهران یک برنامه رادیویی با شرکت کشاورزان و متخصصان امور کشاورزی پخش خواهد شد. خبر دیگری در این زمینه حاکی است در چنین روزی[۴ اردیبهشت] کلاس‌های آموزشی تخصصی مبارزه با سل با حضور وزیر بهداری در مرکز مبارزه با سل سنگلج افتتاح شد.

در این کلاس‌ها عده‌ای از پزشکان و کارمندان فنی و پرستار شرکت دارند و به آنها تعلیمات لازم برای اجرای برنامه‌های «مبارزه با سل» داده خواهد شد.