الزام استفاده کارگران از مرخصی‌های قانونی

کدخبر: ۱۸۰۵

وزیر کار دولت ایران در ششم اردیبهشت سال ۱۳۳۸ در آبادان گفت: استفاده کارگران از مرخصی‌های در نظر گرفته شده برای آنان اجباری است و آنها باید به هر شکل از این مرخصی‌ها استفاده کنند.

آقای آموزگار افزود: کارگران علاوه بر ۵۲ روز تعطیلات رسمی که با استفاده از دستمزد استراحت خواهند کرد، باید از مرخصی قانونی خود که به نسبت مدت خدمت آنها به هر یک‌شان تعلق می‌گیرد، استفاده کنند.

او تاکید کرد که استفاده از این مرخصی‌ها برای کارگران الزامی است زیرا آنها باید به مرخصی بروند، استراحت کافی داشته باشند تا در جریان کار با خستگی مواجه نشوند، برای اینکه تولید کشور بستگی به آمادگی کارگران دارد.

او همچنین گفت که قانون جدید کار اجازه نخواهد داد که کارگران به میل خود از مرخصی‌شان صرف‌نظر کنند و برای تامین آسایش فکری و جسمی کارگران آبادان و سایر نقاط ایران، پلاژهایی در سواحل دریای خزر ساخته می‌شود و با توجهی که دولت به این مساله مبذول می‌دارد، احتمال می‌رود که در تابستان امسال پلاژهای مزبور مورد استفاده کارگران قرار گیرد.

وزیر کار ادامه داد: تاکنون کارگران کشاورزی و مستخدمان خانه‌ها و کلفت‌ها و نوکرها در پوشش این نوع قانون کار قرار نداشته‌اند که قرار است برای آن دسته از کارگران نیز مقررات جدیدی تنظیم شود.