نخستین بیمارستان بیمه‌شدگان دولتی

کدخبر: ۱۷۹۷

روز شنبه چهاردهم اردیبهشت ۱۳۳۶ کلنگ ساخت نخستین بیمارستان برای بیمه‌شدگان دولتی به زمین زده شد. در این مراسم ناصر وزیر دارایی و سناتور حکیمی (حکیم‌الملک) نایب رئیس و دکتر خطیبی مدیرعامل و عباس نفیسی دبیرکل جمعیت شیر و خورشید ایران و نمایندگان آذربایجان و اعضای هیات مدیره شرکت بیمه ایران و روسای ادارات شرکت و عده‌ای از تجار و بازرگانان حضور داشتند، بودجه تاسیس این بیمارستان از محل کمک‌های آقای دریانی تامین شده بود.

در خرداد سال ۱۳۳۳ انبار چای آقای مهدی ابراهیمی دریانی در تهران طعمه حریق گردید و شرکت بیمه خسارت وی را هشت میلیون و هفتصد هزار ریال تعیین کرد، آقای دریانی از دریافت این مبلغ خودداری و آن را برای احداث یک بیمارستان اهدا کرد. شرکت بیمه برای تهیه زمین لازم مدتی فعالیت نمود، ولی موفق به تهیه زمینی که ازهر جهت مناسب برای احداث یک بیمارستان باشد، نگردید تا بالاخره خود آقای دریانی ۵۰۰۰ متر مربع از اراضی خود را که در یکی از بهترین نقاط مجاور جاده پهلوی (ولیعصر امروزی) قرارداد جهت احداث بیمارستان بیمه اهدا و قبول کرد که کلیه مخارج ساختمان یک بیمارستان مجهز را در صورتی که اضافه بر مبلغ اهدایی قبلی باشد، مشخصا پرداخت کند شرکت بیمه ۵۰۰۰ متر مربع دیگر از زمین‌های اطراف ملک شخصی آقای دریانی را خریداری و با احداث تاسیسات لازم، بیمارستان آقای دریانی را تکمیل کرد. این بیمارستان اکنون به نام شهید هاشمی‌نژاد در خیابان ولیعصر(ع) بالاتر از میدان ونک قرار دارد.