لایحه ورزش اجباری در مدارس

کدخبر: ۱۷۷۶

تنظیم و تالیف گاهشمار: حسن فرازمند

در روزنامه اطلاعات ۲۸ اردیبهشت سال ۱۳۰۶، خبری درباره بحث درباره «لایحه ورزش اجباری در مدارس» در ستون مذاکرات مجلس منعکس شده و در توضیح آن آمده است: این قانون که آقای «تدین» وزیر معارف تقدیم مجلس کردند، به شرح ذیل مطرح گردید: ماده اول: وزارت معارف مجاز است ورزش را در کلیه مدارس جدید اجباری کند. ماده دوم: به غیر از ایام تعطیل همه‌روزه در مدارس مذکوره ورزش به عمل آید. 

ماده سوم: عده ساعات و اوقات ورزش را وزارت معارف معین خواهد کرد. 

ماده چهارم: این قانون پس از تصویب تا مدت یک سال در مراکز ایالات و ولایات و بعد در سایر نقاط به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

آقای فیروزآبادی (از نمایندگان مجلس) سوال کرد: آیا در مدرسه اناث (دختران) هم ورزش هست یا خیر؟ آقای بامداد (یکی از نمایندگان دیگر) جواب داد: چه فرقی می‌کند؟ وقتی قائل شدیم که «طلب‌العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه» هیچ فرقی بین پروگرام مدارس ذکور و اناث نیست.