پرداخت نخستین «حق اولاد»ها

کدخبر: ۱۷۴۸

دکتر اقبال، نخست‌وزیر چندی قبل در نامه‌ای درباره پرداخت مددمعاش اولاد کارمندان از پایه شش به بالا از وزارت دارایی سوال کرده بود و امروز پنج‌شنبه شانزدهم خرداد ۱۳۳۶ وزیر دارایی در پاسخ نامه دکتر اقبال نوشت: طبق ماده ۲ قانون بیست و هشتم آذر ۱۳۳۴ مقرر شد به هر یک از اولاد کارمندان و خدمتگزاران وزارتخانه‌ها، ادارات دولتی و شهرداری‌ها تا رتبه پنج - که سن آنها به ۱۸ سال تمام نرسیده - ماهانه یکصد ریال به‌عنوان مدد معاش اولاد پرداخت گردد که اعتبار آن تامین و به موقع اجرا گذاشته شده است، ولی در مورد ماده پنج قانون مذکور که مقرر داشته مدد معاش سایر کارمندان موکول به تامین اعتبار خواهد بود، تاکنون به علت نبودن اعتبار کافی پرداخت مدد معاش اولاد کارمندان از پایه شش به بالا به تعویق افتاده است و چون وزارت دارایی از لحاظ اجرای قانون و رفاه حال کارمندان در نظر دارد هرچه زودتر نسبت به اجرای مفاد آن اقدام نماید، به وزارتخانه‌ها و ادارات تاکید شده است تا هرچه زودتر میزان اعتباری که برای پرداخت مدد معاش اولاد کارمندان از پایه شش به بالا مورد نیاز است، ضمن اعلام بودجه‌های تفصیلی سال‌ جاری خود تامین نمایند که پس از هر تصویب نسبت به پرداخت آن اقدام لازم به‌عمل آید. رونوشت نامه مزبور امروز طی بخشنامه‌ای به کلیه وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی ارسال شد که نسبت به تامین اعتبار فوق‌العاده اولاد کارمندان از پایه شش به بالا از اول فروردین ۱۳۳۶ در حدود اعتبارات مصوب اقدام نمایند.