خرید دستگاه «ریون X» برای مریضخانه

کدخبر: ۱۷۳۴

تنظیم و تالیف گاهشمار: حسن فرازمند

روز ۲۲ خرداد ۱۳۰۸ در روزنامه اطلاعات به نقل از صحیه کل مملکتی (وزارت بهداشت آن روزگار) اعلام شد که صحیه کل مملکتی یک دستگاه «ماشین ریون ایکس مریضخانه‌ای» برای مریضخانه‌ دولتی تهران خریداری نموده و بر طبق تلگراف واصله، اشیای مذکور با طیاره به تهران حمل گردیده است.

در خبر دیگری نیز در همین روز از قول دکتر لقمان الملک رئیس صحیه کل مملکتی آمده است که برای آبله‌کوبی لایحه‌ای اجباری تقدیم مجلس شورای ملی نموده است که در ماده اول آن تصریح گردیده برای مصون بودن از مرض آبله لازم است از زمان ولادت تا سن ۲۱ سالگی چهار دفعه عمل تلقیح اجرا گردد.

دفعه اول پس از ولادت تا شش ماهگی، دفعه دوم از سن ۶ سالگی تا هفت سالگی، دفعه سوم از سن دوازده سالگی تا سیزده سالگی و دفعه چهارم از ۱۹ تا ۲۱ سالگی و در ماده دوم آن آمده است: ولی هر طفل جدیدالولاده مملکت مکلف است در مدت ۶ ماه اول پس از تولد آبله طفل را در یکی از پست‌های آبله‌کوبی مجانی دولتی کوبیده و تصدیق تلقیح را از متصدیان آبله‌کوبی بگیرد و اگر نکند پس از تحقیق و کشف محکوم است و مجازات قانونی خواهد شد.