احداث کارخانه تولید «آنتی بیوتیک»

کدخبر: ۱۷۳۲
براساس گزارشی که ۱۸ خرداد سال ۱۳۴۳ در جراید منتشر شد، قرار است ایران و آمریکا یک کمپانی مشترک برای تهیه فرآورده‌های دارویی به‌ویژه «آنتی‌بیوتیک‌های وسیع‌الاثر» در ایران ایجاد کنند.

در شرح عکسی که آن روزها در جراید منتشر شد و در آن «جولیوس هولمز» سفیر وقت آمریکا و دکتر کاظم خسروشاهی، مدیرعامل شرکت «سایانامید» ایران و نیز جواد و مجید خسروشاهی و «استیو» وابسته اقتصادی سفارت آمریکا و مهندس اصغر خسروشاهی دیده می‌شوند نوشته شده است که قرارداد مربوط به تشکیل این کمپانی در ایران به امضا رسید.

با امضای قرارداد یادشده شرکت جدیدالتاسیس فوق از این پس به نام «سایانامید - کی-بی-سی» خواهد بود که ۵۰ درصد سهام آن متعلق به «امریکن سایانامید» و ۵۰ درصد بقیه متعلق به شرکت برادران خسروشاهی است.

در این گزارش آمده است برای ایجاد این مجموعه دارویی - صنعتی در ایران مطالعات و اقدامات لازم از ۲ سال قبل آغاز شده بود و در بهمن سال ۱۳۴۲، ۱۴۵ پروژه مربوط به تصویب مقامات دولتی و هیات دولت رسید و قراردادهای مربوطه در تهران در سفارت آمریکا و در واشنگتن با حضور محمود فروغی، سفیرکبیر ایران در آمریکا به امضا رسید.