اعتراض مکی به وام بانک صنعتی!

کدخبر: ۱۷۱۲

تنظیم و تالیف گاهشمار: حسن فرازمند

حسین مکی نماینده تهران در مجلس شورای ملی در هشتم تیر ۱۳۳۸ در نطق طولانی خود به موضوع یکی از پرداخت‌های وام توسط بانک صنعتی اشاره کرد و گفت: بنده شنیده‌ام که بانک صنعتی به شخصی ۴۷ هزار تومان وام داده و قرار است آن شخص ماهی ۳ هزار ریال (۳۰۰ تومان) پس دهد و من نمی‌دانم این پول تا چند سال دیگر مستهلک خواهد شد، ولی بنده برای اینکه این قضیه مشمول مرور زمان نشود، اسناد آن را تهیه کرده‌ام و درباره آن اعلام جرم می‌کنم تا مورد رسیدگی قرار گیرد. او همچنین در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در سال ۱۳۱۷ اسکناس‌‌هایی با عکس رضاشاه امضای امیر خسروی توسط بانک ملی چاپ شده و به جریان افتاد و بعد که ابتهاج روی کار آمد (مدیرعامل بانک ملی شد) همین اسکناس‌ها با تغییر کلیشه و امضا به جریان افتاد و تنها غرض از این تغییر که باعث شد چندین میلیون از پول این ملت به جیب آن کمپانی انگلیسی که چاپ اسکناس به عهده اوست برود، این بود که امضای ابتهاج در ذیل اسکناس‌ها باشد که این تغییر برای مردم نفعی نداشته ولی ممکن است این فکر پیش آید که برای سفارش‌دهنده نان و آبی موجود بوده است!