تاسیس شهرک معدنچیان در کرمان

کدخبر: ۱۷۰۵

در ۱۳تیر ۱۳۵۲ از سوی مسوولان مس سرچشمه کرمان گفته شد که شهر معدنچیان در سرچشمه کرمان احداث خواهد شد.

در گزارشی که در روز ۱۳ تیر ۵۲ در جراید کشور در این باره منتشر شده آمده است: طرح احداث شهر معدنچیان در نزدیکی معدن مس سرچشمه کرمان به تصویب نهایی رسیده است و تهیه نقشه‌های اجرایی این شهر به مهندسان واگذار گردیده است.

ظرفیت این شهرک سه هزار نفر پیش‌بینی شده است که تا ۵ هزار نفر قابل توسعه و گسترش است و هزینه احداث آن حدود یک و نیم میلیارد ریال برآورد شده که این اعتبار در اعتبارات عمرانی کشور منظور خواهد شد.

برای فاز مطالعات مقدماتی احداث این شهر در سال جاری (۵۲) اعتبار در حدود ۱۰ میلیون ریال تصویب شده و با استفاده از آن تهیه نقشه اجرایی این طرح آغاز شده است و همچنین در۱۳ تیر ۵۲ اعلام شد بیش از ۵/ ۳ میلیارد ریال اعتبار برای بهره‌برداری از معدن مس سرچشمه کرمان در نظر گرفته شده بود که یک میلیارد ریال آن به‌صورت وام از صنایع خارجی تامین می‌شده و حدود یکصد میلیون تومان از اعتبارات مورد نیاز از موسسات مالی بین‌المللی اخذ شد.