ورود لکوموتیوهای برقی به تهران

کدخبر: ۱۶۹۷

جراید ۱۴ تیر ۱۳۳۵ خبر دادند که شماری از لکوموتیوهای برقی به تهران وارد شدند. در خبر یاد شده آمده است: مراسمی با حضور وزرا و سفیر کبیر آمریکا و رئیس اصل چهار در راه‌آهن برپا شد و وزیر راه و سفیر کبیر آمریکا بیاناتی ایراد کردند.

بنا بر این گزارش طبق دعوت وزارت راه از ساعت ۹ و نیم بامداد مراسم ورود اولین پارتی هفتاد لکوموتیو برقی خریداری شده از کارخانه جنرال‌موتورز آمریکا به دعوت وزیر راه در راه آهن برپا شد. لکوموتیوهای برقی که به پرچم‌‌های سه‌رنگ مزین بودند، از دور نمایان شدند و چند دقیقه بعد در میان کف‌زدن‌های حضار وارد ایستگاه راه‌آهن تهران شدند.

در این هنگام وزیر راه به راننده لکوموتیو که نماینده شرکت «جنرال موتورز» بود خوشامد گفت و مهندس گروگان رئیس راه‌آهن دسته گلی به او اهدا کرد و در ادامه وزیر راه نطقی درباره ضرورت مجهز کردن راه‌آهن ایران به لکوموتیوهای برقی کرد و از سفیر کبیر آمریکا برای گرفتن وام و از رئیس اداره اصل چهار برای تعیین نوع لکوموتیوها و زحماتی که کشیده‌اند قدردانی کرد و گفت: کمک آقایان اثر مهمی در تجهیز راه‌آهن ایران به لکوموتیوهای برق داشته است.