کاهش گمرکی فرش ایران به فرانسه

کدخبر: ۱۶۹۰

«لویی ریشار» وابسته اقتصادی و بازرگانی سفارت فرانسه در ۲۱ تیر ۱۳۳۵اظهار کرد که دولت فرانسه علاقه‌مند است که روابط بازرگانی ایران و فرانسه توسعه پیدا کند.

در خبری که روز بیست و یکم به نقل از او در برخی رسانه‌ها منعکس شده او گفته است به این جهت اخیرا مطالعاتی برای لغو یا تخفیف بعضی عوارض گمرکی شروع شده و از آن جمله عوارض گمرکی صادرات فرش ایران به فرانسه کاسته شده است.

وی سپس گفت: سابقا عوارض گمرکی فرش ایران ۳۳ درصد بوده و اینک به ۲۵ درصد رسیده و علاوه بر این ۳ درصد هم از مالیات مخصوص فرش ایران کاسته شده و به هشت درجه رسیده و به این ترتیب عوارض صدور فرش ایران به فرانسه ۱۱ درصد تخفیف پیدا کرده است.

آقای «لویی ریشار» اضافه کرده است: علاوه بر این مطالعات دیگری هم شروع شده تا عوارض برخی از کالاهای ایران که به فرانسه صادر می‌شوند، تخفیف پیدا کند.