نخستین آمارگیری از کارخانه‌های ایران

کدخبر: ۱۶۸۵

سخنگوی وزارت صنایع و معادن در ۲۶ تیر ۱۳۳۵ اظهار کرد: برای تهیه آمار صنعتی کارخانه‌های کشور در مرکز، آمارگیران صنایع و معادن، با در دست داشتن احکام رسمی وزارتی به کارخانه‌ها مراجعه خواهند کرد.

در این خبر که روز ۲۶/ ۴/ ۱۳۳۵ در صفحه اقتصادی جراید به چاپ رسیده، آمده است: منظور از این مراجعه فقط تکمیل پرسشنامه‌های صنعتی است و صاحبان کارخانه‌ها مطمئن باشند از مندرجات مطالب پرسشنامه‌ها، فقط آنچه جنبه عمومی دارد، در دفترچه‌های آماری مندرج منتشر می‌شود و خصوصیات مخصوص هر موسسه‌ای محفوظ مانده و افشا نخواهد شد.

در شهرستان‌ها نیز این کار با موافقت وزیر کشور و توسط فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها انجام می‌گیرد. بنابراین وزارت صنایع و معادن خواستار همکاری تمام صاحبان صنایع و کارخانه‌ها است و آنها باید پرسشنامه‌های مربوطه را با دقت پر کنند که داشتن این دفترچه‌های آماری نشانه ترقی و پیشرفت هر کشور است. در این اطلاعیه آمده است: مدیران‌عامل کارخانه‌ها باید با ماموران آمارگیر نهایت همکاری را داشته باشند.