بررسی فشارهای اقتصادی تیر ۵۷

کدخبر: ۱۶۸۲

روز ۲۴ تیر سال ۵۷ برخی از رسانه‌های کشور از دست به‌کار شدن یک تیم اقتصادی برای بررسی فشارهای اقتصادی به مردم خبر دادند و یادآور شدند که آنها مامور «مسائل روز ایران» هستند تا با ارائه گزارش به مقامات ارشد و راه‌حل‌های مناسب دست‌کم از سرعت حوادث منجر به انفجار عمومی (انقلاب) کاسته شود.

آنها در این ماموریت قصد داشتند آیتم‌هایی چون رکود نسبی اقتصادی، تورم پولی، متکی بودن بیش از حد به صادرات نفت، خروج غیرضروری ارز، پرداخت وام‌های بانکی از طریق توصیه و تشبث و خلاف منطق بازار پول، روزافزون بودن فاصله دارا و فقیر، افزایش غیرعادی بهای خانه و زمین، اسراف و مصرفی شدن جامعه و وجود فساد و بی‌دقتی در دستگاه دادگستری و رواج کار چاق کنی را به‌عنوان عوامل ایجادکننده فشارهای منتهی به انفجار (انقلاب) مورد بحث و بررسی قرار دهند. کارشناسان اضافه کرده‌اند که فشارهای اقتصادی که همه بر طبقه کم‌درآمد است بیشترین نقش را در ایجاد نارضایتی‌های عمومی و انفجارآمیز بودن شرایط کشور (در تیر ۵۷) ایفا کرده است.