دعوت فرماندار نیویورک از تجار و صاحبان صنایع ایران

کدخبر: ۱۶۷۷

در تیرماه ۱۳۳۵جراید کشور اطلاع دادند که فرماندار ایالت نیویورک از تاجران و صاحبان کارخانه‌های ایران دعوت کرده است که برای شرکت در نمایشگاه بین‌المللی آن شهر، به نیویورک بروند.

در متن دعوتی که از سوی فرماندار نیویورک در جراید کشور در ۲۸ تیر ۱۳۳۵ به چاپ رسیده آمده است: نمایشگاه بین‌المللی سال ۱۹۵۷ نیویورک از تاریخ ۱۴ تا ۲۷ آوریل در شهر نیویورک برپا خواهد شد و غرض از تشکیل این نمایشگاه،‌ نمایش و فروش کالاهای خارجی در بازارهای آمریکا است.

به این مناسبت فرماندار نیویورک از ۷۱ کشور دعوت نموده است تا در این نمایشگاه شرکت کنند و امید می‌رود بازرگانان ایرانی، جهت جلب مشتری برای اجناس صادراتی از این فرصت استفاده نمایند.

بنا به نوشته مطبوعات وقت آمریکا در سال‌های اخیر تدریجا به صورت بزرگ‌ترین طرف معامله ایران درآمده است و صادرات آن کشور به ایران نیز افزایش داشته و ایران نیز محصولات قابل ملاحظه‌ای به آمریکا فرستاده است و آمریکا بازار وسیعی برای صادرات ایران به شمار می‌رود.