قبول کردن فرش در بانک کارگشایی

کدخبر: ۱۶۷۵

از ۳۰/ ۴/ ۱۳۳۷ بانک کارگشایی فرش را هم به‌عنوان امانت قبول کرد. در اطلاعیه‌ای که ازسوی بانک ملی ایران در این خصوص در جراید منتشر شده، آمده است: از ۳۰تیر ۱۳۳۷ شعبه بانک کارگشایی در خیابان رشدیه تهران مشغول به‌کار خواهد شد.

در ادامه این خبر آمده است: فرش هم به‌عنوان گروگان یا امانت از طرف بانک کارگشایی موردقبول خواهد بود و بانک برای مساعدت بیشتر نسبت به اشخاص مستمند به‌زودی شعبی در خیابان مولوی و میدان فوزیه افتتاح خواهد کرد و تعداد انبارهای خود را نیز افزایش خواهد داد.

در همین حال خبر رسیده است که وام‌های پرداختی بانک رهنی چه از لحاظ تعداد و چه از حیث مبلغ اضافه شده است. بانک رهنی در سال ۱۳۳۶ تعداد ۱۰۸۰۳ فقره وام در تهران و تعداد ۹۹۲۳ فقره وام در شهرستان‌ها پرداخت نمود که مبلغ این وام‌ها در تهران ۲۰۴/ ۳۲۰/ ۳۸۴ ریال و در شهرستان‌ها مبلغ ۵۸۴/ ۴۰۱/ ۲۶۲ ریال بوده است.

بانک ملی هم در اطلاعیه‌ای یادآور شد که میزان اعتبارات بازشده ارزی و ضمانت‌نامه‌های بانک در اردیبهشت اضافه شده و از ۵ میلیارد و ۴۹۵ میلیون و ۱۸۸ هزار و ۲۱۰ ریال ماه فروردین به مبلغ ۵ میلیارد و ۵۵۷ میلیون و ۳۴۵ هزار و ۵۶۰ ریال رسیده است.