تشکیل نخستین گروه سپاه بهداشت

کدخبر: ۱۶۱۳
تشکیل نخستین گروه سپاه بهداشت

روز اول شهریور سال ۱۳۴۳ نخستین گروه سپاه بهداشت که جزو برنامه‌های «انقلاب سفید» بود تشکیل شد و جراید در این روز نوشتند: «نخستین دوره سپاه بهداشت در صد گروه پزشکی و کمک پزشکی تشکیل شد.»

براساس همین خبرها ۴۲۸ نفر از پزشکان و دیپلمه‌ها به عضویت سپاه بهداشت درآمدند و ترتیب اعزام ۱۲۸ پزشک و ۳۰۰ دیپلمه برای کمک‌پزشکی‌های سپاه بهداشت به مراکز آموزشی سپاه بهداشت داده شد.

در این روز مشمولان پزشک و دیپلمه متولد سال‌های ۱۳۱۲ تا ۱۳۲۳ برای شرکت در سپاه بهداشت به ژاندارمری منطقه تهران مراجعه کردند و قرار شد برای تشکیل صد گروه پزشکی و کمک‌پزشکی، صد پزشک و ۳۰۰ دیپلمه به خدمت اعزام شوند.

دکتر حسین آذربایجانی در حوزه نظام‌وظیفه تهران دراین‌باره به خبرنگاران گفت: «اگر تا امروز من به روستاها نرفته‌ام، شاید علتش این بوده است که من فکر می‌کردم یک دست صدا ندارد، ولی وقتی می‌بینم یک گروه صد نفری و ۳۰۰ نفری این وظیفه را با جان و دل قبول کرده‌اند، مصمم و معتقد به نتیجه خدمت خود به روستاها می‌روم.»

 
 
تیتر یک