آمار اتومبیل‌ها در شهریور ۱۳۰۵

کدخبر: ۱۵۷۹

آمار دقیق اتومبیل‌ها و موتورسیکلت‌های نمره شده توسط دولت، روز دهم شهریور ۱۳۰۵ در «اطلاعات» به این شرح اعلام شد: تعداد اتومبیل‌های شهر تهران، اعم از کرایه و شخصی و همچنین موتورسیکلت و بی‌سیکلت مطابق نمره‌بندی، به قراری است که به عرض خوانندگان می‌رسد: اتومبیل‌های شخصی ۵۶۴ دستگاه، اتومبیل‌های کرایه ۴۳۲ دستگاه، اتومبیل‌های بزرگ و کوچک متعلق به خارجی‌ها که مشغول به کار هستند ۱۰۸ دستگاه، اتومبیل‌های سفارتخانه مخصوص دیپلماتیک ۳۶ دستگاه، موتورسیکلت شخصی ۱۳۵ دستگاه، موتورسیکلت کرایه ۴۳ دستگاه، دوچرخه شخصی ۶۱۵ دستگاه و دوچرخه کرایه ۴۲۲ دستگاه.