دریافت سود بازرگانی اتومبیل به «ریال»

کدخبر: ۱۵۶۷

تنظیم و تالیف: حسن فرازمند‌‌‌‌‌

تا ۱۴ شهریور سال ۱۳۵۲ گمرک سود بازرگانی اتومبیل‌های خارجی را بر مبنای قیمت ارز در تاریخ ترخیص اتومبیل محاسبه و وصول می‌کرد؛ اما در این تاریخ اعلام شد از این پس گمرک میزان سود بازرگانی اتومبیل‌های وارداتی را به نرخ ارز به ریال تبدیل می‌کند و سپس سود بازرگانی اتومبیل را دریافت می‌کند. گفته شده است، این کار بر اثر تصمیم اخیر گمرک مبنی‌بر «لغو ضوابط محاسبه قیمت ارز» اجرایی شده است که در پی آن عده‌ای از واردکنندگان اتومبیل‌های خارجی در تماس‌های مکرر با روزنامه اطلاعات اظهار کردند: اکثر اتومبیل‌هایی که در گمرک تهران یا در گمرک شهرستان‌ها موجود است، تقریبا طی یکی دو ماه قبل وارد کشور شده و چنانچه نرخ ارز براساس تاریخ ورود یا «پاس وان» اتومبیل ملاک عمل قرار گیرد، رقم قابل‌توجهی زیان متوجه واردکنندگان می‌شود. واردکنندگان به خبرنگاران گفتند: قیمت مارک آلمان غربی ظرف ۲ ماه اخیر از ۳۰ ریال به کمتر از ۲۸ ریال تقلیل یافته و اگر سود بازرگانی اتومبیل بر مبنای نرخ آزاد ۲ ماه قابل محاسبه شود، واردکنندگان متضرر خواهند شد، مطابق قانون امور گمرکی سود بازرگانی و حقوق گمرکی اتومبیل براساس ارزش اتومبیل‌های وارداتی تعیین می‌شود.

 

تیتر یک